Sign In

37%

av tittarna lämnar feedbacks

62%

Avslutningsgrad rate

19%

CTR

Att fatta beslut för ditt pensionssparande kan vara ganska svårt. En av Sveriges största pensionsfonder, Alecta, tyckte att det borde vara enklare. Pension är kanske inte allas favoritämne, men det är viktigt att folk förstår hur det fungerar. Det är därför Alecta har gjort det till sitt uppdrag att förklara det på ett så enkel sätt som möjligt.

Alecta använder interaktiv video för att förklara de två ämnen som folk har flest frågor om: pension i förhållande till lön och hur efterlevandeskyddet fungerar. Tittarna får bara se information som är relevant för just deras situation, baserat på de val de gör i videon. Klippen i de interaktiva videofilmerna används också på separata webbsidor som är relevanta för de specifika ämnena.

MÅL

  1. Öka förståelsen för hur pensionsfonder och efterlevandeskydd fungerar
  2. Förklara ett komplicerat ämne på ett enkelt och lättillgängligt sätt
  3. Att samla in feedback om deras olika tjänster och produkter för att förbättra kommunikationen och servicenivån

Video

Denna film är på svenska

Resultat

 Den komplexa och ibland tråkiga informationen om pensionsfonder blir lätt att förstå med hjälp av en interaktiv video. Alecta har använt sitt videoinnehåll till fullo och har nått ännu fler tittare genom att återanvända enskilda klipp. I slutet av videon kan tittarna ladda ner en checklista, vilket är en välanvänd funktion.

Varför Alecta valde Blue Billywig


”Efter att vi fick höra om Blue Billywig insåg vi att interaktiv video skulle vara ett riktigt bra sätt att introducera våra användare till den ibland komplexa världen av pensionsfonder. Blue Billywig var till stor hjälp under hela videoproduktionsprocessen. Det är fantastiskt att de nu har öppnat ett kontor i Sverige.”

- Jonni Hällkvist, Digital Strategist, Alecta

Boka en demo

Gör dina besökare till leads med interaktiv video. Begär en gratis demo idag. Du kan nå oss på +31 (0) 35 820 02 80 eller hello@bluebillywig.com. Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom en arbetsdag.