Alleen in Nederland zijn er al 495.000 ernstig doven en slechthorenden. Daarbij zijn er nog 320.000 mensen slechtziend of blind. Dat is maar liefst 4,85 procent van de gehele Nederlandse bevolking. Dit gedeelte van de samenleving kijkt en luistert dus anders naar jouw video. Om te zorgen dat iedereen toch van jouw video kan genieten, kun je accessible videos maken door onder andere ondertiteling en beschrijvende audiotracks toe te voegen.

Het lijkt vaak zo vanzelfsprekend dat iedereen je video’s kan bekijken. Echter, dit is niet het geval, zoals bovenstaande statistieken aantonen. Daarbij streeft Europa naar een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten. Hierbij hoort ook een digitale snelweg die voor iedereen toegankelijk is, ook wanneer het om audio en video gaat. Daarom zijn er in 2016 nieuwe webrichtlijnen in het leven geroepen.

Deze webrichtlijnen vereisen vaak maar kleine aanpassingen. Dit zijn een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Download het whitepaper.

Benieuwd hoe wij het doen op het gebied van toegankelijkheid vergeleken met YouTube?

Bied een tekstueel alternatief

Dit houdt in dat je al je video’s voorziet van een tekstuele beschrijving van wat er in de video te zien is. Dit kan een zeer algemene beschrijving zijn. Het beantwoordt vragen als: wie is er te zien? Wat gebeurt er in de video? Waar vindt het plaats? Je maakt bijvoorbeeld een korte video van een man die de straat oversteekt. Dit vereist maar een korte, simpele uitleg, namelijk: ‘man steekt straat over’.

Echter, sommige video’s vereisen een langere beschrijving. Dan ga je dieper in op de inhoud van wat er besproken of getoond wordt. De beschrijving krijgt zo meer de vorm van een samenvatting van de meest belangrijke punten.

Door dit tekstuele alternatief toe te voegen, weten alle kijkers direct waar ze aan toe zijn. En het heeft nog een voordeel: zoekmachines kunnen zo ook de inhoud van de video beoordelen. De beelden van een video zijn voor een zoekmachine lastig te analyseren. In plaats daarvan let een zoekmachine op de bijgaande tekst. Eigenlijk sla je zo twee vliegen in één klap.

Ondertitel voor doven en slechthorenden

Je hebt vast wel gemerkt dat steeds meer video’s online standaard met ondertiteling beginnen af te spelen. Deze ondertiteling is voor televisie al vanaf 2006 wettelijk verplicht, om te zorgen dat doven en slechthorenden ook meekrijgen wat er wordt gezegd. Voor de toegankelijkheid van je website geldt hetzelfde: alle belangrijke informatie moet begrijpelijk zijn.

Ondertiteling voor doven en slechthorenden neemt vaak de vorm aan van ‘captions’. Dit houdt in dat het niet alleen de dialoog in woorden vat, maar alle geluiden die belangrijk zijn voor het begrijpen van de video. Denk aan een aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden waar onder komt te staan *dramatische muziek zwelt aan*.

Daarnaast heeft het ook invloed op je video SEO. Zoals hierboven aangegeven, hebben zoekmachines moeite met het beoordelen van bewegend beeld. Ondertiteling zet de inhoud om in tekst en maakt het zo begrijpelijk voor een zoekmachine. Hierdoor is je video beter te vinden en komt deze hoger in de zoekresultaten.

Voeg een transcript toe

Met een transcript leg je de gehele video en audio zo compleet mogelijk vast in een tekst. Behalve wat er gezegd wordt en door wie, neem je in het transcript ook op wat er te zien is en wat er te horen is in zo groot mogelijk detail.

Gaat het om een interactieve video, dan neem je in het transcript ook op welke interactieve elementen in de video zichtbaar zijn en welke functie ze hebben. Denk dan aan invulvelden of knoppen waar je op kunt klikken. Geef ook altijd aan waar de knop naartoe leidt. Dit transcript moet voor kijkers beschikbaar zijn, bijvoorbeeld via een download.

Bied een audio beschrijving voor blinden en slechtzienden

Doven en slechthorenden missen de audio, maar kunnen de beelden wel zien. Hoe maak je video dan toegankelijk voor blinden en slechtzienden die de video wel horen, maar de beelden missen? Zij leunen op hun gehoor om waar te nemen wat er gebeurt. Om voor hen video begrijpelijk te maken en de toegankelijkheid van je website te vergroten, kun je audiobeschrijving toevoegen.

Deze zogeheten audio description is een aanvulling op de dialoog en vertelt alle belangrijke visuele details. Het kan dan gaan om zaken als veranderingen in een scène of handelingen die personages uitvoeren.

With visual impairment With hearing impairment Without limitation

Gebruik video als tekstondersteuning

Videobeelden kunnen ook juist ondersteuning aan tekst bieden. Sommige teksten op websites zijn tamelijk ingewikkeld en kunnen extra duidelijk worden uitgelegd aan de hand van een video. Ook kan in video een tekst worden omgezet in gebarentaal. Echter, de video geldt hier dan slechts als alternatief wanneer deze niet meer informatie bevat dan de tekst.

Vermijd automatisch geluid afspelen

Sommige bezoekers gebruiken voorleessoftware om een website te begrijpen. Dan is het niet prettig als een video op diezelfde website direct begint met het afspelen van geluid. Zorg er voor de toegankelijkheid van je website voor dat geluid in video’s niet direct afspeelt. De kijker moet zelf kunnen kiezen om het geluid uit of aan te zetten, door ze er actief op te wijzen dat de video geluid bevat. Een ander alternatief is om het geluid slechts 3 seconden af te laten spelen, waarna het vanzelf stopt.

Waarom webrichtlijnen voor de toegankelijkheid van je website?

De belangrijkste reden om je aan deze webrichtlijnen te houden, is om iedereen online een gelijke behandeling te geven. Doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden: een ieder moet de mogelijkheid krijgen om online content te zien of horen.

Een bijkomstigheid is het feit dat je video’s door deze webrichtlijnen hoger in de zoekresultaten van zoekmachines terecht komen. Dit heeft direct effect op je bereik, omdat je video zo beter te vinden is en dus meer mensen bereikt. Het is dus voordelig voor zowel jou als de kijker.