Zoals Amerikaanse academicus Michael Porter stelt: “the essence of strategy is choosing what not to do”. Oftewel; een goede strategie ontstaat door het maken van scherpe en slimme keuzes.

Door als organisatie weloverwogen keuzes te maken, creëer je een heldere videomarketingstrategie die ervoor zorgt dat:

  • Duidelijk is welk doel er bereikt moet worden
  • De ROI van al je video’s helder is
  • Meerdere afdelingen video in kunnen zetten
  • Video een geïntegreerd onderdeel wordt van je gehele contentstrategie

Om je te helpen met het opzetten van een effectieve en succesvolle videomarketingstrategie, vind je in deze blog vier meest gemaakte fouten die je moet vermijden.

1. Metrics als KPI’s gebruiken

Het maken van video’s is vaak een behoorlijke investering, zowel qua tijd als geld. Je wilt dat deze investering zijn vruchten afwerpt. Bepaal daarom vooraf wat je wilt bereiken en wanneer je video succesvol is en stel KPI’s op om dit te meten en om, indien nodig, op tijd bij te kunnen sturen.

Een veelgemaakte fout bij het opstellen van KPI’s voor video’s is dat er alleen maar wordt gekeken naar metrics zoals bijvoorbeeld het aantal views en het uitkijk percentage. Hoewel metrics een goede graadmeter zijn om te kijken of je video het goed doet, zeggen ze in de meeste gevallen niets over het achterliggende doel dat je wilt bereiken.

Stel je wilt bijvoorbeeld de productverkoop op je website verhogen en video inzetten om dit te bereiken. Uiteraard moeten mensen je video dan weten te vinden en bekijken, maar alleen views vertellen je nog niet of mensen na het kijken ook overgaan tot een aankoop. Metrics zijn wel een goede tool om in te zetten als graadmeter, maar moeten niet de KPI zijn die je vertellen of de investering in video de tijd en het geld waard was.

Bedenk daarnaast dat video slechts een radertje is in het grotere wiel van je marketingstrategie. Het werkt dan niet om doelen te kiezen die specifiek gelden voor je video’s. Al je marketinguitingen werken uiteindelijk samen en deze moeten met dezelfde KPI gemeten kunnen worden.

Zorg er daarom voor dat de KPI’s aansluiten op het doel. Denk aan doelen als verhogen van je conversie met x %, het binnenhalen van x aantal  kwalitatieve sollicitanten of het generen van een x aantal leads.

2. Video’s los zien van andere content

De kans is klein dat jouw doelgroep alleen met jouw video in aanraking komt en verder niets ziet van jouw merk of organisatie. In de realiteit staat video bijna nooit op zichzelf alleen, maar komen kijkers ook in aanraking met je andere communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan landingspagina’s, e-mails, social media posts en blogs. Binnen je strategie is video vaak slechts één van de middelen die je inzet. Het is daarom belangrijk dat je al deze communicatiemiddelen goed op elkaar aan laat sluiten en laat samenwerken om zo je doelstelling te behalen.

Als we teruggaan naar het voorbeeld waarin je het aantal verkochte producten wilt verhogen;  indien mensen na het kijken van je video overtuigd zijn en over willen gaan tot de aanschaf van je product, kunnen ze zich weer bedenken als ze elders op de landingspagina tegenstrijdige informatie lezen.

Bedenk daarom vooraf welke content je nodig gaat hebben voor het behalen van je doelstelling en zorg dat deze qua branding, look & feel en missie op elkaar aansluit. Zo roept het herkenning op en maakt al je content deel uit van een groter geheel.

3. Video’s los van elkaar zien

In een strategie gaat het om verschillende stappen die je zet om een doel te bereiken. Zo heb je naast video andere content nodig, maar zul je als organisatie ook vaak meerdere video’s nodig.

Voor het verhogen van je conversies moet je de aandacht trekken met brand awareness video’s, maar ook mensen over de streep trekken met productvideo’s. Deze verschillende video’s moeten allemaal met elkaar samenwerken om zo de effectiviteit te vergroten.

Hoe zorg je er dan als organisatie voor dat je niet eindigt met een heleboel video’s die op zichzelf allemaal effectief zijn, maar samen geen geheel vormen en geen gezamenlijk doel dienen? Door te zorgen dat ze op functioneel vlak samenwerken en dat iedere video  een bouwsteen is die bijdraagt aan het uitdragen van de visie en het behalen van de missie van een organisatie.

Denk aan Nike en hun missie om het potentieel van mensen te vergroten of Ben & Jerry’s om het lekkerste ijs ter wereld te maken en tegelijkertijd de wereld een duurzamere en betere plek te maken. Naast het feit dat hun video’s herkenbaar zijn door een herkenbare stijl, komt ook iedere keer hun visie en missie duidelijk naar voren. Dat wil je voor alle video’s en andere marketinguitingen van je organisatie.

4. Bij één video geen videomarketingstrategie opstellen

“Maar we zijn van plan om maar één video te maken”. Ook dan moet je strategisch te werk gaan. Strategisch denken heeft ook met toekomstperspectief te maken en de kans is groot dat er in de toekomst meer video’s bijkomen. Voor dat gebeurt, wil je al over een videomarketingstrategie hebben nagedacht.

Door vanaf het begin met een strategie te werken, wordt meteen duidelijk hoe video’s aansluiten op de rest van je content. Ook kun je hierdoor makkelijker zien op waar nieuwe video’s de meeste toegevoegde waarde zullen hebben.

Ga aan de slag met je videomarketingstrategie

Wil je iets verder in de verschillende stappen van je strategie duiken? Download gratis het videomarketing eBook “Een duidelijke strategie & visie in 6 stappen”. Hierin vind je meer tips en handvatten die je helpen bij het opstellen van een goede strategie.