Outstream video heeft een enorme groei doorgemaakt sinds het deel is gaan uitmaken van de digitale advertentie mix, en die groei lijkt voorlopig niet te stoppen. De ruimte voor Instream advertenties is altijd beperkter geweest, en inmiddels hebben de inkomsten van Outstream advertenties die van Instream zelfs ingehaald. De toenemende uitgave aan Outstream heeft uitgevers geïnspireerd om op een subtiele manier het aantal plaatsingsmogelijkheden voor Outstream advertenties te vergroten. Zo worden er nieuwe formats en geavanceerde implementatietechnieken ontwikkeld, die nog steeds aantrekkelijk genoeg zijn om de lezer te blijven intrigeren.

Dit roept de vraag op of deze nieuwe ontwikkelingen interessant zijn voor kopers en of ze bijdragen aan een betere reputatie voor Outstream video in de markt.

Wat is Outstream video?

Het is zeer waarschijnlijk dat je al wel eens een Outstream video hebt gezien zonder het te weten. Het is het type video advertentie dat zich opent tussen de alinea’s van een tekst, waardoor adverteerders een nieuwe kans krijgen om lezers te bereiken en zo inkomsten te genereren met video monetization.

“Outstream is een type video advertentie dat binnen een tekstblok automatisch begint met afspelen zodra de lezer er langs scrolt (meestal een artikel). Zelfs als de uitgever geen eigen video content heeft. Het wordt Outstream genoemd omdat de advertentie bestaat buiten online video content – ook wel bekend als Instream video – waarbij de advertentie ofwel voor (pre roll), tijdens (mid roll) of na (post roll) de video content van een uitgever wordt afgespeeld.” (ref- Xandr)

Uitgave

Door de grote hoeveelheid mogelijkheden in aanbod voor uitgevers die Outstream units implementeren, samen met de wens van adverteerders om te communiceren met video in plaats van met standaard banners, was het misschien onvermijdelijk dat de uitgave aan Outstream uiteindelijk die van Instream zou overschaduwen. Dit ondanks het feit dat Instream over het algemeen de populairdere optie is vanuit het perspectief van de koper.

Zo zijn merken die investeren in video advertenties 42% meer geneigd te stellen dat Outstream in de toekomst een grotere impact zal hebben op hun manier van adverteren dan Instream. Ook is 37% van de merkspecialisten het erover eens dat de uitgaven voor Outstream de komende jaren zullen blijven stijgen, waarbij de kloof tussen Outstream en Instream alleen maar groter wordt.

Uitgaven voor Instream en Outstream video advertenties in Europa van 2016 tot 2018 (in biljoen euro’s)
Instream versus outstream

Instream and Outstream advertising expenditure in Europe from 2016 to 2018 (in billion euros)

Formats

Er zijn veel verschillende formats die kunnen worden beschouwd als Outstream. Denk aan Inarticle (ook wel bekend als inread) binnen nieuwsberichten of native in-feed op social media platforms zoals Facebook. Er zit ook variatie in hoe formats werken door de mogelijkheid het gedrag van de player aan te passen om prestaties te verbeteren. Zo kan de advertentie op de pagina met de lezer mee zweven (‘floating’) in plaats van een advertentie waar lezers snel langs scrollen.

Er zijn in de loop der jaren veel nieuwe innovatieve Outstream formats ontwikkeld, zoals interactieve advertenties, 360 video, vertical advertenties en dynamische advertenties. Nieuwer nog, en groeiend in populariteit, zijn social extend video formats en het afspelen van video advertenties binnen ‘Stories’.

Technische ontwikkelingen

Tot voor kort ging implementatie van een Outstream advertentie via een embed code die direct op een website werd geplaatst of via een advertentieserver werd aangeroepen.

De digitale markt ontwikkelt zich echter snel en in navolging van de display markt gaat de Outstream setup meer in de richting van header bidding, waarmee advertenties worden geïmplementeerd via adapters, meestal met behulp van Prebid. Met ontwikkelingen zoals multi-format Prebid is het nu zelfs mogelijk om hetzelfde slot voor een advertentie aan te bieden aan zowel Outstream als display kopers, waardoor een langverwachte gezamenlijke veiling is ontstaan.

Om een Outstream video advertentie op te zetten, zijn er twee factoren belangrijk:

  1. Een VAST URL of VAST XML document, aangeleverd door de Prebid video demand partner.
  2. Een client-side player omgeving die in staat is om een VAST creative af te spelen, in de markt bekend als de Renderer.

Op prebid.org staat onze eigen unieke meta-adaptor en renderer setup in detail beschreven, waarbij alle demand bronnen eenvoudig kunnen worden aangesloten op een enkele prebid-adaptor. Dit zorgt voor de meest optimale veiling setup in combinatie met een gestandaardiseerde renderer.

Adverteerders prestaties

Wordt de toename in uitgave aan Outstream gedreven door de enorme hoeveelheid aanbod of leveren Outstream formats resultaten op die leiden tot een stijging van de uitgaven?

Zoals met de meeste dingen, ligt het antwoord waarschijnlijk ergens in het midden. Nieuwe innovatieve formats en geavanceerde implementatie oplossingen spelen een enorme rol in het feit dat merken steeds meer uitgeven aan Outstream, terwijl het hebben van een bijna onbeperkt aanbod van content altijd zal helpen wanneer vergelijkingen worden gemaakt met Instream.

Outstream biedt kopers de mogelijkheid om video op grote schaal in te kopen, meestal tegen een lagere CPM dan wat ze betalen voor Instream. Voor uitgevers zal deze CPM nog steeds aanzienlijk hoger zijn dan de toonaangevende display banners, wat betekent dat ze een gedeeld belang hebben in het implementeren van Outstream formats die goed presteren op de belangrijkste maatstaven, zoals het aantal views en het uitkijk percentage.

Benefits outstream vs instream

Digitaal adverteren is constant in beweging en nu meer dan ooit, waarbij AVG en het verdwijnen van de third party cookie een fundamentele verandering in de industrie teweegbrengen. Nu er meer belang wordt gehecht aan context en first party data, en de uitgaven voor video’s blijven groeien in combinatie met de vooruitgang die hierboven is beschreven, is het duidelijk dat de Outstream revolutie misschien nog maar net is begonnen.