Sign In

Om Blue Billywig

Blue Billywig är en holistisk full service Online Video Platform som möjliggör enkel hantering, hosting, publicering och analys av ditt videoinnehåll. Plattformen erbjuder omfattande möjligheter, inklusive en fullt anpassningsbar HTML5 player, en interaktiv Onlinestudio för redigering samt möjligheten att skapa personliga och 360º videos. Vi är också specialiserade på att skapa intäktsgenerering genom våra in- & outstream reklamformat samt vår interaktiva Ads Studio.

Vi grundades 2006 med målet att förenkla processen av online videopublicering. Sedan dess har vi varit i fronten av den digitala videomarknaden och har idag över 50 videospecialister som jobbar med vår stora kundportfölj över hela Europa.

Med ett huvudkontor i Hilversum i Nederländerna och ett kontor i Stockholm och Singapore, siktar vi på att stödja företag och hjälpa dem att lyckas i det komplexa ekosystemet av online video. Vi ser idag ett ökning av antalet globala operativa varumärken och större online förlag som väljer vår plattform och vår mål att fortsätta växa tillsammans med våra kunder under de kommande åren.

Vad är bakgrunden till namnet?

En Billywig är en fantasivarelse från Harry Potter. Den är bara drygt en centimeter lång och kan flyga och stickas. När du blivit stucken får du Billywig viruset som ger dig en lugn känsla där du tror att allt är möjligt...

Nå era mål med video

Alternativt kontakta oss på: Ph +31 (0)  35 8 20 02 80  | email hello@bluebillywig.com