Het internet moet voor iedereen toegankelijk zijn, inclusief slechthorenden en slechtzienden. Dit is wettelijk vastgelegd in webrichtlijnen. Dankzij nieuwe software die we hebben ontwikkeld, voldoen nu ook interactieve video’s aan deze webrichtlijnen, zodat het mogelijk is om van interactieve video’s ook accessible video’s te maken.

WAI-ARIA

In onze blogs hebben we het al vaker gehad over het belang van webrichtlijnen waaraan je website en vooral je video’s moeten voldoen. Deze webrichtlijnen zorgen dat slechthorenden en slechtzienden ook toegang hebben tot online content.

Voor lineaire video kon je met onze software hier al eenvoudig aan voldoen. Voor video’s met interactieve elementen was dit iets lastiger. Iemand die slechtziend is kan bijvoorbeeld niet altijd zien dat er een knop in een video is geplaatst.

Voor deze interactieve video’s zijn speciale webrichtlijnen in het leven geroepen. De zogeheten WAI-ARIA. Dit staat voor Web Accessibility Initiative – Accessible Rich Internet Applications. Deze webrichtlijnen richten zich op dynamische elementen in websites, zoals knoppen waar je op kunt klikken.

Voorleessoftware

De nieuwste functionaliteit zorgt ervoor dat de voorleessoftware in browsers communiceert met de interactieve video. Op deze manier navigeer je met een toetsenbord door de video en herkent de voorleessoftware zo interactieve elementen.

De software leest de naam van de interactieve velden en welke actie er aan gekoppeld is. Denk dan aan een tekstveld voor het invullen van een naam, een knop om naar het einde van de video te gaan of een feedbackformulier.

Interactieve video die voldoet aan webrichtlijnen

Samen met SDU hebben we de eerste interactieve video ontwikkeld die volledig voldoet aan alle webrichtlijnen. Met het toetsenbord wordt er door de video genavigeerd. De software spreekt uit dat de kijker zich in een HTML-omgeving bevindt en welke toetsencombinaties de kijker moet gebruiken.

Zodra de kijker een knop selecteert, spreekt de software uit wat het voor element is en wat het doet. Bijvoorbeeld, “vorige, knop” of “verder, knop”.

Ervaar zelf hoe dit werkt met onderstaande video.

Meer weten over webrichtlijnen? Lees meer over welke richtlijnen er zijn en hoe je de toegankelijkheid van je video’s kan verbeteren.