Onze groene mijlpalen

Pionier op het gebied van groene kantoren

In 2011 verhuisden we naar een nieuw hoofdkantoor dat is uitgerust met een geavanceerd klimaatsysteem. Dit systeem leverde ons een A++ energielabel op, wat onze vooruitstrevende aanpak van klimaatverantwoordelijkheid weerspiegelt.

Efficiëntie van hardware

In 2017 zijn we overgestapt naar de cloud, in erkenning van de milieueffecten van fysieke servers. Deze verschuiving stelt ons in staat om ons servergebruik dynamisch te schalen op basis van realtime-behoeften, wat het energieverbruik aanzienlijk vermindert.

De Below-Zero Task Force

In 2022 richtten we de Below Zero Task Force op, een toegewijd team dat zich richt op het reduceren van de netto-uitstoot naar 0 gram CO2 voor Blue Billywig, een cruciale stap naar een duurzame toekomst

Bewuste CO2-registratie

In 2023 introduceerden we een reiskostensysteem dat koolstofemissies bijhoudt, zodat we weloverwogen keuzes kunnen maken en reisuitstoot kunnen verminderen. We hebben ook maatregelen genomen, zoals het halveren van de kantoorverlichting en het gebruik van slimme stekkers voor apparaten.

Verantwoordelijke IT-afvoer

Blue Billywig zet zich langdurig in voor verantwoorde IT-afvoer. We hebben gebruikte hardware zoals laptops en mobiele telefoons geveild, en de opbrengst is gedoneerd aan milieuprojecten zoals initiatieven voor bosrestauratie.

Elektrische voertuigen en groen vervoer 

In 2019 introduceerden we onze eerste elektrische auto, waarmee we onze inzet voor duurzaam vervoer onderstreepten. Dit initiatief werd verder versterkt in 2020 met de invoering van een “Electric Only” leasebeleid, waarmee medewerkers alleen milieuvriendelijke voertuigen kunnen kiezen.

Het optimaliseren van onze producten

In 2022 hebben we onze videospeler opnieuw ontworpen, wat resulteerde in een lichter, sneller programma dat minder dataverkeer vereist. Dit vertaalt zich naar een verminderd energieverbruik tot wel 60% tijdens het afspelen. Bij alle nieuwe functies wordt nu rekening gehouden met de milieu-impact en hoe we deze kunnen minimaliseren en/of compenseren.

Onze voortdurende inzet en duurzaamheidsdoelen

Onze weg naar duurzaamheid is een continu proces. We erkennen dat er altijd meer gedaan kan worden om onze ecologische impact te minimaliseren. We streven ernaar om tegen 2025 onze netto uitstoot naar 0 te brengen voor onze Scope 1- en 2-uitstoot (de uitstoot die direct door onze bedrijfsactiviteiten en gekochte energie wordt veroorzaakt) door een combinatie van reductiestrategieën en hoogwaardige compensaties.

Voor Scope 3-uitstoot (indirecte emissies uit onze gehele waardeketen) vertrouwen we sterk op de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van onze cloudpartner, Amazon Web Services (AWS). Lees hier meer over de duurzaamheidsdoelen van AWS.

Door prioriteit te geven aan duurzaamheid in elk aspect van ons bedrijf, streven we ernaar om een positieve stempel op de wereld te drukken voor toekomstige generaties.